Wat is hoogbegaafdheid nu precies?

Wist je dat ongeveer 2,5 procent van de Nederlandse bevolking hoogbegaafd is? Dit betekent dat we ongeveer 430.000 hoogbegaafde mensen in onze samenleving hebben. Door middel van een IQ-test kan worden vastgesteld of iemand hoogbegaafd is of niet. Maar wat is hoogbegaafdheid nu eigenlijk precies? Wat zijn de kenmerken van iemand die hoogbegaafd is? En hoe ziet werken met hoogbegaafdheid eruit?

Over hoogbegaafdheid

De vraag ‘’wat is hoogbegaafdheid?’’ is al talloze keren gesteld door vele mensen wereldwijd. En dat is ook niet gek, want er circuleren ontzettend veel definities van het begrip hoogbegaafdheid op het internet en in boeken over hoogbegaafdheid. Zo wordt hoogbegaafdheid soms aangeduid als het gewoon heel goed zijn in iets, zoals viool spelen, schaken of voetballen. Maar de beste definitie van het begrip is dat iemand heel hoog scoort op een IQ test. Zo hebben kinderen die hoogbegaafd zijn een IQ van 130 of hoger. Daarnaast heeft hoogbegaafdheid ook te maken met de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Voor een groot deel is hoogbegaafdheid erfelijk.

De kenmerken van hoogbegaafdheid

Er zijn een aantal kenmerken of kwaliteiten die hoogbegaafde kinderen typeren. Zo hebben ze opvallende intellectuele en sociale vaardigheden, een zeer brede interesse, een uitstekende fijne motoriek en een zeer goed geheugen. Ook hebben hoogbegaafde kinderen veel doorzettingsvermogen, zijn ze ontzettend creatief, kunnen ze goed omgaan met oudere kinderen en hebben ze uiteraard een IQ van 130 of hoger. Denk er wel aan dat hoogbegaafde kinderen niet altijd al deze eigenschappen hebben. Zo is de een op sociaal gebied sterk, terwijl de ander juist meer op zichzelf is gericht.

Hoogbegaafdheid en werk

Wat veel mensen zich doorgaans afvragen, is hoe de relatie tussen hoogbegaafdheid en werk is. Een hoogbegaafde zal tijdens zijn carrière ongetwijfeld vele obstakels tegenkomen, en niet iedereen kan hier op een adequate manier mee omgaan. Hoogbegaafden zijn namelijk zeer gewend aan autonomie en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Ook zijn er hoogbegaafden die moeite hebben met samenwerken of die leiden aan perfectionisme, waardoor het werken in teamverband soms bijzonder moeilijk kan zijn. Hoogbegaafdheid en werk zal in zulke gevallen lastig samengaan. Hoogbegaafden kunnen dan ook beter niet gaan werken bij ondernemingen die vooral voor hiërarchie, bureaucratie, het resultaat en verkopen gaan. Werk waarin hoogbegaafden hun talenten kunnen gebruiken, bevalt meestal goed. Deze talenten bestaan bijvoorbeeld uit autonoom opereren, ruimtelijk denken, grote denkkracht, ingewikkelde puzzels en sterke creativiteit.

Boeken over hoogbegaafdheid

Vooral bij kinderen komt hoogbegaafdheid al op jonge leeftijd aan het licht. Hoogbegaafde kinderen, maar ook voor de familie eromheen, kunnen hier soms moeilijk mee om gaan in het dagelijks leven. Kun je wel wat hulp gebruiken bij met begrijpen en het omgaan met hoogbegaafdheid? Of vind je hoogbegaafdheid simpelweg interessant en wil je er graag meer over weten? Dan zijn er talloze boeken over hoogbegaafdheid te vinden. Een boek over hoogbegaafdheid kan je meer inzichten bieden in wat hoogbegaafdheid nu precies inhoudt. Ook kan een boek over hoogbegaafdheid je tips bieden om op een goede manier om te gaan met iemand die hoogbegaafd is.