Hoe wordt je WMO consulent?

Heb je altijd al WMO consulent willen worden? Dan kan je, om dit te bereiken, een opleiding WMO consulent volgen. Met een praktijkgerichte opleiding bij Stimulansz leer je de benodigde kennis en vaardigheden om aan het werk te gaan binnen het werkveld van de WMO . Deze basis van vaardigheden en kennis is benodigd zodat je je cliënten goed kan ondersteunen als WMO consulent zodat ze weer kunnen meedoen binnen de samenleving. Een WMO consulent heeft afwisselend, uitdagend en belangrijk werk. Uiteindelijk is het belangrijkste dat je je cliënt op de juiste manier ondersteuning biedt. Hiervoor voer je gesprekken met je cliënt, onderzoek je de persoonlijke situatie en stel je een indicatie.

Wat leer je tijdens de opleiding WMO consulent?

Tijdens de opleiding tot WMO consulent leer je meerdere vaardigheden en doe je voldoende kennis op om je cliënten op de juiste manier bij te staan. Je leert hoe je de vraag achter de vraag van je cliënt kunt achterhalen door middel van een goede gespreksvaardigheid. Je leert hoe je samen met je cliënt het te bereiken effect kan formuleren en je vergaart een brede basiskennis over de WMO wetgeving en uitvoering. Hiervoor vergaar je kennis over de relevante wetten en regelingen binnen en buiten het sociaal domein. Daarnaast doe je ook kennis op over het proces van een WMO melding en het onderzoek dat hierop volgt. Je kunt de diverse doelgroepen herkennen en je handelen hierop afstemmen. Je weet wat de verschillende WMO voorzieningen zijn en de indicatie die hierbij gesteld worden en je hebt kennis van de “omgekeerde toets”. Als laatste leer je nog hoe je in een duidelijke taal kan rapporteren en beschikken.

Een belangrijke vaardigheid, werken vanuit de vraag van je cliënt

Misschien is dit wel een van de meest belangrijke vaardigheden die je leert tijdens je opleiding tot consulent voor de WMO. Het leren werken vanuit de vragen van je cliënt en aan te sluiten op haar of zijn mogelijkheden. Je zal leren hoe je de persoonlijke, medische en psychische situatie van je cliënt grondig onderzoekt. Op basis van dit onderzoek zal je leren hoe je samen met je cliënt op zoek moet gaan naar oplossingen waarbij je gebruik maakt van de gelden wet- en regelgeving binnen het sociale domein. De opleiding tot consultant binnen de WMO is voor iedereen die al binnen het veld werkt en zijn kennis wil uitbreiden of als je juist graag binnen dit veld aan het werk wilt door middel van omscholing.

 De opbouw van de opleiding WMO consulent

De opleiding tot WMO consulent bestaat uit vijf verschillende modules. De theorie bestudeer je vooraf thuis en vervolgens pas je deze tijdens de praktijkdagen toe. De opleiding duurt zeven dagen en wordt afgesloten met een individuele eindtoets. Bij een positief resultaat ontvang je een certificaat.